پرستار بیمارستان سیدالشهدا یزد ، پرستار نمونه کشوری شد

پرستار بیمارستان سیدالشهدا یزد، پرستار نمونه کشوری شد

همزمان با میلاد حضرت زینب س و بزرگداشت روزپرستار، در مراسمی از پرستار نمونه کشوری در بیمارستان سیدالشهدا یزد تقدیر شد. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  محمدعلی اسماعیلی، پرستار بیمارستان سیدالشهدا یزد به عنوان پرستار نمونه کشوری در بین بیمارستان های خصوصی استان یزد انتخاب و معرفی شد.