تترالوژی فالوت

دکتر مهدی حدادزاده نیری

متخصص جراحی عمومی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر مهدی حدادزاده نیری

متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دوره فلوشیپ ترمیم دریچه قلب از آمریکا

 

  • شماره نظام پزشکی : 73211
  • فوق تخصص جراحی قلب و عروق از سال 1387
  • متخصص جراحی عمومی از سال 1380
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1376