مدیرعامل سازمان بیمه سلامت عنوان کرد؛

۴۲ میلیون ایرانی تحت پوشش ۵ صندوق بیمه سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: استفاده از خدمات بخش خصوصی برای بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی با استفاده از نظام ارجاع وجود دارد.
۴۲ میلیون ایرانی تحت پوشش ۵ صندوق بیمه سلامت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر در ۵ صندوق بیمه‌ای تحت پوشش بیمه سلامت هستند، افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و روستاییان تنها مجاز به استفاده از خدمات در بخش دولتی هستند.

وی افزود: بیمه شدگان صندوق سایر اقشار، کارکنان دولت و ایرانیان از بخش خصوصی هم خدمات دریافت می‌کنند.

ناصحی اظهار داشت: البته با اخذ مجوز از مجلس، به بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت با استفاده از نظام ارجاع خدمات ارائه می‌شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا خدمات دارویی، بهداشتی و درمانی در بخش خصوصی و دولتی ارائه شده است، گفت: تا پایان تیر ماه ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران کرونایی هزینه شده است.

فهرست