رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت

۳ تا ۵ درصد سالمندان کشور در گروه «بسیار پرخطر» قرار دارند

رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت گفت: ۳ تا ۵ درصد سالمندان کشور در گروه «بسیار پرخطر» قرار دارند که بایستی توجه ویژه به آنها شود.
سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پایش مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص عملیاتی کردن سند ملی سلامت سالمندان به ریاست رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و با حضور اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی سالمندان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور از تلاش‌های همکاران سازمان بهزیستی و اداره سالمندان وزارت بهداشت در خصوص پیگیری و عملیاتی کردن سند ملی سلامت سالمندان و نیز اهتمام در تشکیل فراکسیون سالمندی در مجلس شورای اسلامی و تخصیص بودجه مناسب برای سلامت و رفاه سالمندان در اولین بودجه نویسی دولت سیزدهم تشکر و قدردانی و اظهار امیدواری کرد که حرکت و جهش مناسبی در بهبود مسائل و مشکلات مربوط به این گروه سنی صورت پذیرد.

در ادامه، محسن شتی رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت، گزارشی در خصوص تهیه اطلس‌های مربوط به بیماری‌های مختص سالمندان، علل مرگ، سرطان، تغذیه، عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر و برنامه سالمند پر خطر ارائه کرد.

به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به ۶ میلیون سالمند دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند که ۳ تا ۵ درصد آنها در گروه سالمندان «بسیار پرخطر» قرار دارند و بایستی در تدوین برنامه‌های عملیاتی، به این گروه خاص توجه ویژه مبذول شود.

در این جلسه همچنین، مجری طرح پیاده سازی برنامه اقدام سند ملی سالمندان با تشریح جزئیات این برنامه، ابهام در مورد متولیان برخی راهبردها و سیاست‌های اجرایی سند و نیز عدم برداشت صحیح و همسان سازمان‌های عضو و همکار برنامه را از مشکلات اساسی اجرای این برنامه برشمرد و خاطرنشان کرد برنامه استراتژیک شورای ملی سالمندان برای بازه زمانی ۹ ساله (۳ برنامه ۳ ساله) در حال تدوین می‌باشد و یک مدل خاص نیز برای تخصیص بودجه به برنامه‌های سند ملی سالمندان و ارزیابی نتایج اجرای برنامه تهیه شده است.

سپس گزارشی از اقدامات سمن‌های سلامت سالمندان با الگو برداشتن از کشورهای منطقه و سازگار شده با مبانی فرهنگی اجتماعی کشور توسط مجری طرح اجرایی سازی سند ملی سالمندان، ارائه شد.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به جمع‌بندی مباحث نشست پرداخت.

طبق نخستین مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛ به منظور عملیاتی کردن سند ملی سالمندان که با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و مشارکت سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط تدوین گردیده است، دبیرخانه ملی سالمندان در سازمان بهزیستی کشور و در سطح معاونین دستگاه‌های عضو تشکیل شده است و این نشست در راستای پایش این مصوبه تشکیل شد.