محققان آلمانی پی بردند؛

کووید ۱۹ به عروق قلب آسیب می رساند

محققان تغییرات قابل توجهی را در بافت عضله قلب افرادی که بر اثر کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند، شناسایی کرده اند.
قلب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه گوتینگن و دانشکده پزشکی هانوفر آلمان برای اولین بار با تصویربرداری و تجزیه و تحلیل بافت آسیب‌دیده در سه بُعد، نقش قلب در کووید ۱۹ را در سطح میکروسکوپی مورد بررسی قرار دادند.

دانشمندان ساختار بافت را با وضوح بالا با استفاده از اشعه سنکروترون (اشعه ایکس بسیار درخشان) تصویربرداری کردند و آن را به صورت سه بُعدی نشان دادند. آنها هنگام بررسی اثرات نوع شدید بیماری کووید ۱۹، تغییرات واضحی را در سطح مویرگ‌ها (رگ‌های خونی کوچک) در بافت ماهیچه قلب مشاهده کردند.

در مقایسه با یک قلب سالم، تصویربرداری اشعه ایکس از بافت‌های قلبی که تحت تأثیر بیماری شدید قرار گرفته‌اند، شبکه‌ای پر از شکاف‌ها، شاخه‌ها و حلقه‌ها مشاهده شد که با تشکیل و شکافت عروق جدید به‌طور آشفته‌ای بازسازی شده بودند.

این تغییرات اولین شواهد بصری مستقیم از یکی از محرک‌های اصلی آسیب ریه در کووید ۱۹ است: نوعی خاص از “آنژیوژن‌های انواژوژنیک” (به معنای تشکیل عروق جدید) در بافت.