کلم بروکسل از سرطان پروستات و رحم پیشگیری می کند

کلم بروکسل از سرطان پروستات و رحم پیشگیری می کند | بیمارستان سیدالشهداء یزد

کلم بروکسل حاوی بیوفلاوونوئیدها و همچنین ایندول هاست که ازسرطان پروستات و رحم پیشگیری کرده و در صورت ابتلا، به کاهش رشد تومور و گسترش بیماری کمک میکند.