گزارش جدید محققان بریتانیایی؛

کتامین در تسکین سریع برخی علائم روانی موثر است

نتایج یک بررسی جدید از تحقیقات موجود نشان می دهد که «کتامین» ممکن است به سرعت برخی از علائم سلامت روان را تسکین دهد.
کتامین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، محققان دانشگاه اکستر انگلستان، با مروری بر تحقیقات ارزیابی ارزش کتامین در درمان سلامت روان دریافتند کتامین ممکن است به سرعت افسردگی و فکر به خودکشی را کاهش دهد.

پزشکان در وهله اول از کتامین به عنوان یک بیهوشی عمومی برای جراحی‌های پزشکی استفاده می‌کنند که در طی آن فرد بیهوش می‌شود، اما شل شدن عضلات اتفاق نمی‌افتد. کتامین همچنین یک داروی تجزیه کننده است و محققان مدتی است که در حال بررسی استفاده از دوزهای کم بیهوشی کتامین برای درمان افسردگی هستند.

محققان دانشگاه اکستر گزارش داده اند که تجزیه و تحلیل مطالعات موجود تأیید می‌کند که کتامین درمانی سریع و کوتاه مدت برای افسردگی است و تا حدودی افکار خودکشی و سایر علائم مشکلات روانی را تسکین می‌دهد.

قوی‌ترین اثری که مطالعات نشان می‌دهد ارزش کتامین درمانی درون وریدی برای تسکین افسردگی است.

کاهش شدت افسردگی تک قطبی در هر زمان از ۱ تا ۲۴ ساعت اتفاق افتاد و برای ۱ تا ۲ هفته ادامه داشت. در مقایسه، دوزهای خوراکی تا ۲ هفته طول کشید تا تأثیر داشته باشند.

تسکین افسردگی دوقطبی نیز سریع بود و به سرعت ۴ ساعت پس از تجویز و به طور مداوم تا ۲۴ ساعت اتفاق افتاد. اثر کامل تا ۳ روز ادامه داشت، و همچنان پس از ۷ روز آشکار است.

این مطالعات همچنین از استفاده از کتامین برای درمان اختلالات عاطفی و افکار خودکشی نیز حمایت می‌کند.

از آنجایی که اثر کتامین بر افکار خودکشی کوتاه مدت بود، تعیین اینکه چگونه می‌توان آن را گسترش داد بسیار مهم است.

این مطالعه بر اهمیت محدود کردن تجویز کتامین با شرایط بالینی تأکید می‌کند.