یافته محققان چینی؛

پیش بینی سندرم متابولیک در افراد دیابتی با ضخامت چربی کلیه ها

محققان دریافتند افزایش ضخامت توده چربی اطراف کلیه در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ به طور قابل توجهی با افزایش شیوع سندرم متابولیک مرتبط است.
دیابت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مِداسکیپ، فرآیند تشخیصی کنونی برای سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت دشوار است که می‌تواند منجر به عدم تشخیص شود. یک عامل پیش‌بینی‌کننده مؤثر سندرم متابولیک می‌تواند به پزشکان اجازه دهد تا غربالگری خود را بر روی بیماران در معرض خطر متمرکز کنند.

نتایج مطالعه محققان دانشگاه پزشکی فوجیان در چین نشان داد که ضخامت چربی اطراف کلیه می‌تواند نشانگر مناسب و مطمئنی از سندرم متابولیک شایع در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ تازه تشخیص داده شده باشد.

محققان می‌گویند این اولین مطالعه‌ای است که این رابطه را در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ تأیید می‌کند.

این مطالعه شامل ۴۴۵ بیمار بود که به تازگی بیماری دیابت نوع ۲ شأن در یک مرکز در چین تشخیص داده شده بود.

محققان سندرم متابولیک را زمانی تشخیص دادند که بیماران دارای هر سه معیار از پنج معیار زیر بودند: چاقی شکمی، شاخص گلوکز بالا، فشار خون بالا، افزایش سطح تری گلیسیرید ناشتا، و کاهش میزان کلسترول خوب HDL.

میانگین سنی بیماران ۵۳ سال، میانگین ضخامت چربی اطراف کلیه آنها ۸/۱۲ میلی متر و شیوع کلی سندرم متابولیک در آنها ۵۸ درصد بود.

ضخامت چربی اطراف کلیه برای پیش بینی سندرم متابولیک ۰.۸۹۵ در مردان و ۰.۹۱۰ در زنان بود، که نشان می‌دهد ضخامت چربی اطراف کلیه حدود ۹۰ درصد از شیوع سندرم متابولیک را بدون توجه به جنسیت تشکیل می‌دهد.