موج جدیدکرونا

واکسیناسیون در بیمارستان سیدالشهداء

همزمان با شیوع کرونا واکسیناسیون در بیمارستان سیدالشهدا ء صورت گرفت .
واکسیناسیون در بیمارستان سیدالشهداء | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی ، با توجه به شیوع بیماری کرونا و وارد شدن به پیک هفتم ، بیمارستان سیدالشهداء یزد واکسیناسیون همگانی را در واحد بهداشت بیمارستان انجام داد و طی دو روز تقریبا تمامی پرسنل واکسینه شدند