رئیس گروه متخصصان زنان وزارت بهداشت:

واکسن کرونا برای مادران باردار ایمن است

رئیس گروه متخصصان زنان وزارت بهداشت گفت: تمام اعضای کمیته علمی کرونا بر تزریق واکسن مادران باردار تاکید دارند.
واکسن کرونا برای مادران باردار ایمن است | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف آل یاسین اظهار داشت: باید پویش تشویقی برای مادران باردار تشکیل دهیم و این مادران را آموزش دهیم که واکسن کرونا را دریافت کنند و در این پویش از متخصصین زنان و ماماها برای آموزش به مادران باردار نیز استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه واکسن کرونا ایمن است، ادامه داد: با وجود اینکه آمارهای ابتلاء به کرونا کاهش یافته اگر مادر بارداری به کرونا مبتلا شده قطعاً واکسن دریافت نکرده است.

رئیس گروه متخصصان زنان وزارت بهداشت گفت: آمار دقیقی از مرگ و میر مادران باردار بر اثر کرونا نداریم، اما عمده مادران بارداری که فوت کرده‌اند پیش از واکسیناسیون عمومی بوده است که اغلب آنها دیر به پزشک مراجعه کرده‌اند.