سخنگوی سازمان انتقال خون ایران؛

واکسن زدن مانع اهدای خون نمی شود

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، کاهش میزان مراجعه مردم به مراکز اهدای خون را به دلیل سرد شدن هوا تایید کرد.
واکسن زدن مانع اهدای خون نمی شود | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش عمل های جراحی که در دوران کرونا متوقف شده بود و همچنین گسترش مراکز آنکولوژی و پیوند اعضا و رشد چشمگیر فضاهای درمانی و بیمارستانی در کلانشهرها، مصرف خون افزایش پیدا کرده است و ما باید خون و فرآورده های خون مورد نیاز برای ۹۷۷ بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور را تامین کنیم و این مهم نیاز به مشارکت بیشتر و مستمر مردم در مراکز اهدای خون دارد.

وی ادامه داد: به همه گروه های خونی برای اهدای خون نیاز داریم اما به دلیل اینکه ۹۰ درصد مردم ایران دارای گروه خون مثبت هستند، اهدای خون دارندگان گروه خونی منفی بسیار مهم و حائز اهمیت است. مردم ایران بر اساس آمارهای صحیح، ۳۳ درصد دارای گروه خونی O مثبت، ۲۷ درصد دارای گروه خونی A مثبت، ۲۳ درصد دارای گروه خونی Bمثبت و ۷ درصد دارای گروه خونی ABمثبت هستند و در جمع ۱۰ درصد مردم ایران که دارای گروههای خونی منفی هستند، ۴ درصد دارای گروه خونی O منفی، ۳ درصد دارای گروه خونی Aمنفی، 2 درصد دارای گروه خونی Bمنفی و ۱ درصد دارای گروه خونی ABمنفی هستند.

حاجی بیگی با اشاره به اینکه واکسینه شدن افراد هیچ مانعی برای اهدای خون نیست، اظهار کرد: به جز واکسن های آسترازنکا و اسپوتنیک که افراد ۱۴ روز پس از واکسیناسیون می توانند اهدای خون را انجام دهند، برای افراد واکسینه با سایر واکسن ها هیچ مشکل خاصی برای اهدای خون نیست و به محض رفع علائم پس از واکسیناسیون، این افراد می توانند به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

فهرست