هفته حمایت از بیماران هموفیلی

هفته حمایت از بیماران هموفیلی | بیمارستان سیدالشهداء یزد
هفته حمایت از بیماران هموفیلی | بیمارستان سیدالشهداء یزد
هفته حمایت از بیماران هموفیلی

اول تا هفتم مردادماه هر سال به عنوان هفته حمایت از بیماران هموفیلی نام گذاری گردیده است . این هفته شاید تلنگری باشد تا در هیاهوی روزمرگی های خود به درد کودکانی فکر کنیم که نشاط جست و خیزهای کودکانه و شیطنت های نوجوانانه را با هراس خونریزی و درد های مفصلی و عوارض و رنج های ریز و درشت دیگر عوض کرده اند . هموفیلی یک اختلال خونریزی دهنده ارثی است که در آن خون به درستی لخته نمی شود . این اختلال می تواند منجر به خونریزی خود به خود و همچنین خونریزی پس از آسیب دیدگی یا جراحی شود . شدت هموفیلی با توجه به میزان فاکتور موجود در خون تعیین می شود . هر چه میزان این فاکتورها کمتر باشد ،احتمال خونریزی بیشتر است که می تواند منجر به بروز مشکلات جدی برای سلامتی شود . در حال حاضر بهبود قطعی برای هموفیلی وجود ندارد ، اما درمان مناسب به مبتلایان اجازه می دهد تا از کیفیت زندگی خوبی برخوردار شوند .