هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر | بیمارستان سیدالشهداء یزد
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر | بیمارستان سیدالشهداء یزد
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

همه ساله اول آگوست که به نام روز جهانی شیر مادر نام گذاری شده ، در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود . هدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از این موهبت الهی است . اهمیت تغذیه با شیر مادر به لحاظ داشتن مواد پروتئینی و ویتامینی بسیار ، بیش از سایر غذاها برای نوزادان توصیه شده است . بسیاری از روایات وارده در دین اسلام و در میان متون فقهی ، مدت آن را حدود دو سال مشخص کرده اند . پزشکان نیز می گویند کودکانی که در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می کنند ، از میزان هوش و توان جسمی بالاتری نسبت به سایر نوزادانی که از دیگر منابع غذایی تغذیه می کنند ، برخوردارند.