هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح

هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح
هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیحهفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح

10-16 آذر هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح می باشد. تغذیه سالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع از گروههای غذایی اصلی. برای تغذیه سالم مجبور نیستید یک رژیم محدود و سخت داشته باشید بلکه نیازمند برنامه ریزی و هدف گذاری برای مصرف متنوع گروههای مختلف غذایی هستید. تغذیه سالم علاوه بر ایجاد احساس سیری باید  نسبت مناسبی از مواد مغذی ( درشت مغذی ها و ریز مغذی ها ) را برای بدن تامین نموده و سیری سلولی نیز ایجاد نماید. پیش از هر چیز برای تغذیه سالم، یک الگوی غذایی سالم، رعایت تنوع، تناسب و تعادل اهمیت دارد. این بدان معناست که از تمامی گروههای غذایی به اندازه و بصورت متنوع استفاده شود.