به مناسبت روز دختر و میلاد حضرت فاطمه معصومه (ع)

هدیه به دختران تازه متولد شده بیمارستان سیدالشهداء یزد

به مناسبت روز میلاد حضرت معصومه (ع) و روز دختر از طرف مدیریت بیمارستان، هدایایی به دختران تازه متولد شده بلوک زایمان بیمارستان سیدالشهداء یزد ارائه شد.
هدیه به دختران تازه متولد شده بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی به مناسبت روز میلاد حضرت معصومه (ع) و روز دختر از طرف مدیریت بیمارستان، هدایایی به دختران تازه متولد شده بلوک زایمان بیمارستان سیدالشهداء یزد ارائه شد.هدیه به دختران تازه متولد شده بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

فهرست