نامگذاری بخش رادیولوژی

نامگذاری بخش رادیولوژی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

نامگذاری بخش رادیولوژی بیمارستان به نام پیشکسوت مرحوم جناب آقای دکتر منصوریان

صبح امروز و همزمان با نخستین روز از شهریور ماه و روز پزشک مسئولین بیمارستان به منظور پاسداشت مقام و قدردانی از خدمات ارزشمند و صادقانه دکتر حمیدرضا منصوریان ، بخش رادیولوژی این بیمارستان به نام این پزشک با سابقه نامگذاری شد .

آقای رفیعی مدیریت بیمارستان در این مراسم ضمن تبریک روز پزشک با اشاره به جایگاه رفیع پیشکسوتان در جامعه پزشکی افزود ، این اقدام ما کوچکترین کاری بود که ما می توانستیم بابت تجلیل از این پزشک و استاد گرامی داشته باشیم و امیدواریم ذره ای از زحمات چندین ساله ایشان را جبران نماید .

تابلو عکس مرحوم دکتر حمیدرضا منصوریان در بخش رادیولوژی بیمارستان نصب و برای شادی روح ایشان فاتحه قرائت گردید .

روحشان قرین آرامش

فهرست