با برگزاری انتخابات

مدیرگروه تخصصی زنان و زایمان بیمارستان سیدالشهداء انتخاب شد

مدیرگروه تخصصی زنان و زایمان بیمارستان سیدالشهداء با برگزاری انتخابات، مشخص شد.
مدیرگروه تخصصی زنان و زایمان

به گزارش روابط عمومی، با برگزاری انتخابات و مشارکت پزشکان زنان و زایمان ارجمند در بیمارستان، سرکارخانم دکتر فروزنده علوی به عنوان مدیر جدید گروه تخصصی پزشکی زنان و زایمان بیمارستان سیدالشهداء یزد انتخاب شدند.
از چندی پیش و پس از تجربه موفق انتخابات مترون بیمارستان، مقرر شد تا مدیران گروه‌های تخصصی پزشکی بیمارستان سیدالشهداء یزد نیز از طریق برگزاری انتخابات مکاتبه‌ای و مشارکت پزشکان آن گروه، انتخاب شوند.