با برگزاری انتخابات

مدیران گروه‌های تخصصی نورولوژی و بیهوشی بیمارستان سیدالشهداء مشخص شدند

مدیران گروه‌های تخصصی نورولوژی و بیهوشی بیمارستان سیدالشهداء با برگزاری انتخابات مشخص شدند.
مدیران گروه‌های تخصصی نورولوژی و بیهوشی

به گزارش روابط‌عمومی، با برگزاری انتخابات و مشارکت نورولوژیست‌های ارجمند در بیمارستان، جناب آقای دکتر علی صادقیان شاهی به‌عنوان مدیر جدید گروه تخصصی پزشکی نورولوژی بیمارستان سیدالشهداء یزد همچنین با همراهی و مشارکت همه پزشکان محترم بیهوشی، جناب آقای دکتر حسین ملانوری شمسی به‌عنوان مدیر جدید گروه تخصصی پزشکی بیهوشی بیمارستان سیدالشهداء یزد انتخاب شدند.

دکتر حسین ملانوری، مسئول فنی و مدیرعامل بیمارستان سیدالشهداء پیش از این از انتخاب مدیران گروه‌های تخصصی پزشکی بیمارستان از طریق انتخابات خبر داده و گفته بود بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره و با اتکا به تجربه موفق انتخابات مترون بیمارستان ، تصمیم بر آن شد تا مدیران گروه‌های تخصصی پزشکی بیمارستان سیدالشهداء یزد نیز از طریق برگزاری انتخابات مکاتبه‌ای و مشارکت پزشکان آن گروه، انتخاب شوند.

ملانوری افزود بر همین اساس و با برگزاری انتخابات مدیران گروه‌های تخصصی نورولوژی و بیهوشی انتخاب شدند. انتخابات سایر مدیرگروه‌های تخصصی پزشکی طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت.