قوز نکنید چاق میشید

قوز نکنید چاق میشید | بیمارستان سیدالشهداء یزد

پزشکان معتقدند که قوز کردن جریان خون به مغز را کاهش می دهد و در نتیجه ولع خوردن مواد قندی را تشدید کرده و باعث چاقى مى شود