عمل آمبولیزاسیون شریان چپ معده در بیمارستان سیدالشهدا

اولین عمل آمبولیزاسیون شریان چپ معده در بیمارستان سیدالشهدا انجام شد
عمل آمبولیزاسیون شریان چپ معده در بیمارستان سیدالشهدا | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی ،برای اولین بار در استان یزد  ، عمل آمبولیزاسیون شریان چپ معده جهت کاهش وزن بیمار در بیمارستان سیدالشهدا ء انجام شد .