وزیر بهداشت در آیین نکوداشت روز ملی بیمه سلامت تاکید کرد:

ضرورت حرکت بیمه ها به سمت خدمات دیجیتال

وزیر بهداشت با اینکه بهداشت و درمان از هم جدا نبوده و بهم پیوسته اند، تاکید کرد: مشکل ما این است که درمان و بهداشت را مجزا می بینیم، باید در نرم افزارها و سیستم دیجیتالمان، درمان و بهداشت را به صورت پیوسته درنظر بگیریم.
ضرورت حرکت بیمه ها به سمت خدمات دیجیتال | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش وبدا، دکتر بهرام عین اللهی در آیین نکوداشت روز ملی بیمه سلامت، اظهار کرد: بیمه، در تمام دنیا حرکت موثری بوده است و با توجه به رشدی که در دنیا در قسمت‌ های مختلف انجام گرفته، بیمه توانسته به عنوان یک صنعت مترقی، مطرح شود.

وی افزود: با توجه به رشدی که در حوزه علوم پزشکی داشتیم و خدماتی که امروزه در حوزه پزشکی ارائه می‌ شود و هزینه‌ های هنگفت خدمات نظام سلامت، طبیعی است که مردم بدون بیمه دچار مشکل شوند و بیمه می تواند بسیار راهگشا باشد.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل بیمه سلامت، بیان کرد: در سالهای بعداز انقلاب، در تاریخ سوم آبان سال ۱۳۷۳ بیمه سلامت تشکیل شد، اما در طول این سالیان، آنگونه که انتظار می رفت، نتایج مورد نظر را به دست نیاوردیم و به حرکت های بیشتری نیار داریم تا بتوانیم به مردم خدمات بیشتری ارائه دهیم.