مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد

صدور ۸ پروانه گردشگری سلامت در استان کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از صدور ۸ پروانه گردشگری سلامت در این استان خبر داد و گفت: در حال حاضر دو دفتر خدمات مسافرتی دیگر نیز تقاضای کسب مجوز فعالیت در حوزه گردشگری سلامت را داده‌اند که در مرحله صدور پروانه هستند.
صدور ۸ پروانه گردشگری سلامت در استان کرمان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

“فریدون فعالی” امروز هشتم آبان ماه در نشست با مجریان گردشگری سلامت استان کرمان با اشاره به پایین بودن هزینه‌های درمان در ایران در مقایسه با سایر کشورها اظهار کرد: باید با استفاده از ظرفیت مناسب زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان استان کرمان زمینه توسعه گردشگری سلامت در این منطقه فراهم شود.

وی با تاکید بر لزوم حضور پررنگ دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان در بحث گردشگری سلامت بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر بیمارستان مهرگان کرمان به عنوان بزرگترین بیمارستان خصوصی جنوب‌شرق کشور موفق به کسب مجوز گردشگری سلامت شده و باید از این ظرفیت برای جذب توریست سلامت از کشورهای همسایه به ویژه عراق، افغانستان و پاکستان اقدام کرد.

فعالی با اشاره به سرمایه‌گذارهای شرکت هواپیمایی ماهان در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: می توان از ظرفیت این شرکت برای راه‌اندازی پروازهای خارجی به مقصد کشورهای هدف استفاده کرد.