شروع کلاس های آمادگی زایمان در بیمارستان سیدالشهداء

کلاسهای آمادگی زایمان جهت آموزش های دوران بارداری در درمانگاه سیدالشهداء آغاز شد
شروع کلاس های آمادگی زایمان در بیمارستان سیدالشهداء | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی ، به مناسبت روز جهانی تغذیه با شیر مادر  کلاسهای آمادگی زایمان جهت آموزشهای دوران باراری در درمانگاه سیدالشهدا آغاز به کار می کند .