روز هتروکرومیا (ناهم‌رنگی عنبیه)

روز هتروکرومیا (ناهم‌رنگی عنبیه)
روز هتروکرومیا (ناهم‌رنگی عنبیه)
روز هتروکرومیا (ناهم‌رنگی عنبیه)

12 جولای روز هتروکرومیا (ناهم‌رنگی رنگ چشم) است. ناهم‌رنگی عنبیه یا هتروکرومیا در آناتومی معمولاً به تفاوت رنگ‌آمیزی در عنبیه اشاره دارد، اگرچه شامل پوست و مو هم می‌شود. این تفاوت رنگی حاصل فقدان یا مقادیر اضافی ملانین (رنگ‌دانه‌ها) است. ناهم‌رنگی عنبیه می‌تواند ارثی یا ناشی از موزاییسم ژنتیکی، آسیب یا بیماری باشد. ناهم‌رنگی عنبیه می‌تواند کامل یا جزئی باشد. در هتروکرومیای کامل، یک عنبیه رنگ متفاوت از دیگری است. در هتروکرومیای جزئی، بخشی از عنبیه از رنگ باقیمانده متفاوت است.

علت ابتلا به هتروکرومیا ممکن است موروثی باشد یا به دلیل اختلالات ژنتیکی و یا حتی بیماری‌های متفاوتی باشد. اما در اغلب موارد هتروکرومیا به دلیل وفور یا کمبود ماده‌ای به نام ملانین (Melanin) رخ می‌دهد.