روز ملی دندانپزشک

روز ملی دندانپزشک | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز ملی دندانپزشک
روز ملی دندانپزشک

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۶۲ روز ۲۳ فروردین روز ملی دندانپزشک و هفته آخر فروردین‌ماه هفته دندانپزشکی نامیده شده است.

مجلس شورای اسلامی در ۲۳ فروردین سال ۱۳۶۰ به‌منظور گسترش و پیشرفت خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم کشور و روستا‌ها، قانونی با عنوان «طرح تربیت بهداشت‌کاران دهان و دندان» را تصویب کرد. در این قانون، مجلس، وزارت بهداشت و درمان را موظف کرد که داوطلبانی را برای تربیت در این دوره، جذب کند و پس از دادن آموزش‌های لازم، با مدرک فوق‌دیپلم، آنان را در مناطق محروم به خدمت گمارد تا از این طریق، ضمن ارائه خدمات اولیه، از شیوع بیماری‌های دهان و دندان جلوگیری نموده و اصل پیشگیری را موردنظر قرار دهند.

هیئت وزیران در تاریخ اول دی‌ماه ۶۲، بنا به پیشنهاد جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران، روز بیست و سوم فروردین‌ماه هرسال را که مصادف با تاریخ تصویب این طرح بود را به‌عنوان روز ملی دندانپزشک نام‌گذاری کرد.