روز مشاوره و آزمایش اچ‌آی‌وی

روز مشاوره و آزمایش اچ‌آی‌وی
روز مشاوره و آزمایش اچ‌آی‌وی
روز مشاوره و آزمایش اچ‌آی‌وی

هرساله در ۲۷ ژوئن، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری در کشورها، به همراه سایر نهادهای ملی و محلی، روز ملی تست اچ‌آی‌وی را سازماندهی می‌کنند و افراد را تشویق می‌نمایند تا آزمایش HIV را انجام دهند و سپس وضعیت مردم را در زمینه ابتلا به این بیماری در تمامی سنین، مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

یکی از ضرورت‌های این تشخیص، غربالگری افراد دارای رفتارهای پرخطر و نیز شناسایی مبتلایانی است که فاقد رفتار پرخطر بوده‌اند، اما در اثر شرایط محیطی یا عدم آگاهی، به این بیماری مبتلا شده‌اند؛ چراکه فرد مبتلا به اچ‌آی‌وی ممکن است ظاهری سالم داشته و تا مدت‌ها، فاقد آثار و علامت این بیماری و به عبارتی ناقل پنهان باشد. شناسایی چنین اقشاری از جامعه، زمینه‌های اقدامات پیشگیرانه و سلامت‌محور تمامی جوامع را به صورتی چشمگیر، فراهم می‌نماید.