روز علوم آزمایشگاهی

روز علوم آزمایشگاهی | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز علوم آزمایشگاهی
روز علوم آزمایشگاهی

۳۰ فروردین زادروز حکیم جرجانی، روز علوم آزمایشگاهی نامیده شده است.

علوم آزمایشگاهی در دو بخش درمان و بهداشت جایگاه ممتازی دارد. آزمایشگاه قلب تپنده سیستم درمانی است و تشخیص بسیاری از بیماری‌ها از طریق آزمایشگاه انجام می‌شود. تشخیص بالینی بیماری‌های مختلف از وظایف مهم آزمایشگاه‌هاست.