روز داروســـاز

روز داروســـاز | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز داروساز در ایران برابر با ۵ شهریور و مصادف با زادروز محمد زکریای رازی است. محمد زکریای رازی به پدر داروسازی و شیمی کاربردی مشهور بود چرا که از نخستین افرادی است که از دانش شیمی در علم پزشکی استفاده کرد.روز داروســـاز | بیمارستان سیدالشهداء یزد

فهرست