روز خیریه

روز خیریه | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به احترام کارهای بزرگ و زیبایی که موسسات خیریه در طول سال انجام می‌دهند، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفت که در تقویم روزی را به عنوان «روز جهانی خیریه» نام‌گذاری نماید. پنجم سپتامبر، سالروز مرگ «مادر ترزا»، سمبل قابل احترامی از کارهای خیرخواهانه می باشد و انتخاب این روز مستقیماً به تلاش‌های خستگی ناپذیر او در امور خیریه و کمک به هم‌نوع اشاره دارد. 5 سپتامبر، 14 شهریور ماه روز جهانی خیریه است.روز خیریه | بیمارستان سیدالشهداء یزد