روز جهانی کودکان مبتلا به سرطان

سرطان
سرطان
روز جهانی کودکان مبتلا به سرطان

15 فوریه به‌عنوان روز جهانی «کودکان مبتلا به سرطان» نام‌گذاری شده است. روز جهانی سرطان کودک یک کمپین جهانی مشترک برای افزایش آگاهی در مورد سرطان دوران کودکی و ابراز حمایت از کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان، بازماندگان و خانواده‌های آنهاست.

هرساله بالغ بر 150،000 کودک مبتلا به سرطان شناخته می‌شوند و این بیماری مرزهای تمامی دنیا را درهم نوردیده و مختص به منطقه یا کشور خاصی نیست و روی زندگی خانواده‌ها و جوامع بی‌شماری تأثیر گذاشته است. در صورت مراقبت و دسترسی به امکانات مناسب، تا 80 درصد از کودکان مبتلا می‌توانند بر این بیماری غلبه کرده و زندگی سالمی داشته باشند اما این در حالی است که در کشورهای با درآمد پایین و یا متوسط به دلیل کمبود امکانات مراقبتی و پزشکی، سرطان جان 90 درصد از کودکان مبتلا را می‌گیرد. به‌منظور بهبود این شرایط عزم جهانی ای لازم است تا در جهت بالابردن آگاهی مردم نسبت به این بیماری و علل بروز آن، تسهیل دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی برای همگان، حمایت از کودکان مبتلا و خانواده‌های آنان و… گام‌های استواری برداشته شود.