روز جهانی کمک به جذامیان

جذامیان
جذامیانروز جهانی کمک به جذامیان

28 ژانویه، روز جهانی کمک به جذامیان نامیده شده است. از میان بیماری‌های باستانی، جذام از قدیمی‌ترین و پرآوازه‌ترین بیماری‌هاست. روز جهانی جذام در حالی فرامی‌رسد که این بیماری تقریباً در سراسر جهان، رخت از یادها بسته و جذام‌خانه‌ها تعطیل شده‌اند. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت زمانی که شیوع یک بیماری در کشوری به یک در هر ده‌هزار مورد برسد، آن بیماری حذف شده تلقی می‌شود. اگرچه این بیماری از بیماری‌های بومی ایران است ولی در سال‌های اخیر، خوشبختانه میزان آن کاهش‌یافته است. تعداد موارد کشف شده جذام در ایران در سال ۱۳۷۰ ، ۱۹۱ مورد بوده که در سال ۱۳۸۶ شیوع این بیماری به ۳۷ نفر کاهش‌یافته است.