روز جهانی کلیه

روز جهانی کلیه
روز جهانی کلیه
روز جهانی کلیه

روز جهانی کلیه همه ساله در دومین پنج شنبه ماه مارس جشن گرفته می شود که هدف آن بالابردن آگاهی مردم از اهمیت کلیه ها و کاهش رفتارهای خطرساز برای کلیه هاست. هدف اصلی از نام گذاری این روز افزایش آگاهی عموم مردم درباره بیماری های مزمن کلیه وخطرات و عوارض جدی این بیماری و بیماری های ناشی از آن است، چرا که امروزه پژوهش های علمی نشان می دهد از هر ۹ نفر به ظاهر سالم، یک نفر برخی از علائم ابتلا به بیماری های کلیوی مزمن رادارا می باشند.

با وجودی که سالانه افراد بی شماری در سراسر جهان به بیماری های کلیوی مبتلا می شوند اما هنوز بسیاری از مردم درباره این بیماری اطلاعات مفید و ضروری ندارند در واقع این بیماری زمانی نمود پیدا می کند که عملکرد کلیه ها کاهش می یابد و یا متوقف می شود و در این مرحله بیماری خیلی پیشرفت کرده است. به همین دلیل پزشکان همواره سعی دارند با آگاه کردن مردم درباره این بیماری به ویژه راه های پیش گیری از آن، شانس مقابله با ناتوانی کلیوی را افزایش داده و در نتیجه احتمال مرگ بیماران را تا حد امکان کاهش دهند.