روز جهانی پوکی استخوان

روز جهانی پوکی استخوان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی پوکی استخوان | بیمارستان سیدالشهداء یزد20 اکتبر روز جهانی پوکی استخوان است. پوکی استخوان  یا استئوپروز به کاهش توده استخوانی و ضعیف و سست شدن بافت استخوان گفته می شود، این حالت سرانجام به شکسته شدن استخوان منتهی  می شود. پوکی استخوان وضعیتی  است که در آن استخوان شکننده شده و احتمال شکستگی با ضربات کوچک افزایش می یابد و به طور تقریبی از هر 3 زن یک نفر و ازهر هشت مرد یک نفر به پوکی استخوان دچارمی شوند پوکی استخوان عارضه ای است که با بالا رفتن سن به وجود می آید، در نتیجه از استحکام بافت و املاح استخوانی کم شده و از مقاومت آن کاسته می شود. دریافت کلسیم و ویتامین دی کافی، ترک سیگار، داشتن فعالیت فیزیکی مداوم و متعادل (مثلاً حداقل ۳۰ دقیقه پیاده‌ روی روزانه)   در پیشگیری از پوکی استخوان موثر هستند.

فهرست