روز جهانی وگان (گیاه خواری)

روز جهانی وگان (گیاه خواری) | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی وگان (گیاه خواری) | بیمارستان سیدالشهداء یزدروز جهانی وگان یک رویداد سالانه‌است که همه ساله در اول نوامبر توسط گیاهخواران سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. پایه‌گذار این روز لوئیس والیس ریاست مجمع وگن انگلستان به تاریخ ۱۹۹۴ می‌باشد این روز به ما یادآوری می کند که وگانیسم به عنوان یک رژیم غذایی شروع به کار کرده و سپس سرانجام به یک سبک زندگی تبدیل شد. گیاه خواری اصطلاح عمومی وگانیسم است.گیاهخواری به معنای پرهیز از خوردن گوشت جانوران است که ممکن است شامل پرهیز از غذاهایی مانند مواد شیری که خاستگاه جانوری دارند نیز بشود. چندین نوع گیاهخواری وجود دارد که بسته به نوع آن، جهت گیری گیاهخواران در برابر دام‌ها و فراورده‌های دامی متفاوت است. گیاهخواران در کنار نخوردن و یا کمتر خوردن فراورده‌های جانوری با آزار و کشتار آن‌ها نیز مخالف‌اند. مهم ترین دلیل وگان شدن افراد رعایت حقوق حیوانات حفظ سلامتی و محافظت از محیط زیست است.