روز جهانی هموفیلی

روز جهانی هموفیلی | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز جهانی هموفیلی
روز جهانی هموفیلی

۱۷ آوریل به‌منظور افزایش آگاهی در مورد بیماری هموفیلی و سایر اختلالات خونریزی دهنده، مراقبت و حمایت از بیماران و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه، روز جهانی هموفیلی نام‌گذاری شده است.

هموفیلی یک اختلال ژنتیکی نادر است که به دلیل نبود پروتئین‌های انعقادی، خون لخته نمی‌شود. میزان خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی در صورت بروز جراحت، زخم یا جراحی بسیار بیشتر از حد نرمال است و می‌تواند بیمار را با مشکل جدی مواجه کند. همچنین این عارضه می‌تواند بدون وجود زخم یا جراحت به‌صورت خودبه‌خود به خونریزی منجر شود.