روز جهانی مننژیت

روز جهانی مننژیت
روز جهانی مننژیت
 روز جهانی مننژیت

هرساله 24 آوریل جهت افزایش آگاهی نسبت به بیماری مننژیت و تاکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری با واکسیناسیون و بهبود حمایت از مبتلایان این بیماری به‌ نام روز جهانی مننژیت نام‌گذاری شده است.

مننژیت التهاب پرده‌های محافظی است که مغز و نخاع را پوشانده‌اند و به طور مشترک مننژ یا شامه گان نامیده می‌شوند. این التهاب ممکن است عامل ویروسی، باکتریایی، یا سایر ریزاندامگان داشته باشد و در موارد کمتری در اثر تجویز داروهای خاصی به وجود آید. مننژیت می‌تواند به دلیل نزدیکی التهاب به مغز و نخاع، زندگی بیمار را به خطر اندازد.