روز جهانی مبارزه با درد

روز جهانی مبارزه با درد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی مبارزه با درد | بیمارستان سیدالشهداء یزد۱۱ اکتبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با درد. این مناسبت توجه جهانیان به نیاز فوری بشر به تسکین دردهای مزمن و درد بیماری‌هایی مانند سرطان و ایدز را افزایش می دهد. کمر درد، سردرد، آرتروز، این نمونه‌ها فقط چند نمونه از دردهای مزمن است که برخی از افراد جهان را بخود درگیر کرده است و عواقب اجتناب ناپذیر کاهش کیفیت زندگی و کار و افزایش هزینه‌های بزرگ بهداشتی و اجتماعی از پیامدهای منفی آن است. بیشتر افرادی که از درد بیماری‌های مزمن و خطرناک رنج می‌برند در کشورهای کم درآمد و فقیر زندگی می‌کنند. هدف از این روز، افزایش دانش در زمینه مدیریت مبتنی بر شواهد دردهای حاد و مزمن است.