روز جهانی فلج اطفال

روز جهانی فلج اطفال | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی فلج اطفال | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیست و چهارم اکتبر به منظور بزرگداشت تولد جوناس سالک، کاشف لهستانی تبار واکسن فلج اطفال و در راستای افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از این بیماری که همچنان یک تهدید جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود، روز جهانی فلج اطفال نام گذاری شده است. روز جهانی فلج اطفال به منظور افزایش آگاهی در مورد ریشه کنی فلج اطفال و تشکر از هزاران کارمند مراقبت های بهداشتی که در حذف فلج اطفال از این جهان کمک کرده اند، جشن گرفته می شود.