روز جهانی فشارخون

روز جهانی فشارخون
روز جهانی فشارخون
روز جهانی فشارخون

17 می روز جهانی فشارخون است. بیماری پرفشاری خون قاتل خاموش نامیده می‌شود، زیرا بی‌سروصدا و بدون علامت شخص مبتلا را به مرگ و پایان زندگی نزدیک می‌کند و اگر پرفشاری خون در مراحل اولیه کنترل نشود، نه‌‌تنها فعالیت دستگاه قلب و عروق، بلکه سایر اعضای بدن نیز دچار مشکل می‌شود.

فشارخون بالا شایع‌ترین شکل بیماری قلبی عروقی است که تقریباً از هر سه نفر یک فرد به آن مبتلا می‌شود. فشارخون بالا تهدید جدی محسوب می‌شود زیرا باعث می‌شود قلب شدیدتر کار کند که نیاز آن به اکسیژن را افزایش می‌دهد. درصورتی‌که این مشکل تحت کنترل قرار نگیرد خطر حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری کلیوی را افزایش می‌دهد.