روز جهانی شستن دست ها

روز جهانی شستن دست ها | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی شستن دست ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدروز جهانی شستشوی دستها در 15 اکتبر هر سال برگزار می شود. هدف از گرامی داشت این روز، اهمیت بهداشت مناسب دست ها و تاثیر آن در سلامتی است.  شستن دست ها در نقاط حساس در طول روز و شستن با صابون هر دو مهم است. با شیوع همه گیری کرونا، بهداشت دست ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بهداشت دستها سرانجام از سوی سیاست گذاران، مدیران بهداشت، کارکنان مراقبت های بهداشتی و عموم مردم به عنوان سنگ بنای اصلی در پیشگیری از عفونت شناخته شده است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز تمرکز بیشتری بر بهداشت دست ها در زمینه همه گیری جهانی کرونا داشته است.