روز جهانی سرطان

روز جهانی سرطان | بیمارستان سیدالشهداء یزد
سرطان
روز جهانی سرطان

4 فوریه برای افزایش آگاهی در مورد سرطان و تشویق به پیشگیری، تشخیص و درمان آن به نام روز جهانی سرطان نام‌گذاری شده است. روز جهانی سرطان توسط اتحادیه بین‌المللی کنترل سرطان (UICC) برای حمایت از اهداف اعلامیه جهانی سرطان که در سال 2008 نوشته شده است، رهبری می‌شود. هدف اصلی روز جهانی سرطان کاهش چشمگیر بیماری و مرگ ناشی از سرطان است و فرصتی است برای جمع‌آوری جامعه بین‌المللی برای پایان‌دادن به بی‌عدالتی ناشی از رنج قابل پیشگیری از سرطان. سرطان یک بیماری است که از تکثیر غیرطبیعی سلول‌های بدن شروع می‌شود.