روز جهانی سرطان ریه

روز جهانی سرطان ریه | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز جهانی سرطان ریه
روز جهانی سرطان ریه

یک آگوست روز جهانی سرطان ریه است . سرطان ریه نوعی بیماری است که مشخصه آن رشد کنترل نشده سلول در بافت های ریه است . اگر این بیماری درمان نشود ، رشد سلولی می تواند در یک فرایند به نام متاستاز به بیرون از ریه گسترش پیدا کند و به بافتهای اطراف یا سایر اعضا بدن برسد. اکثر سرطان هایی که از ریه شروع می شوند ، به نام سرطان های ابتدایی ریه ،کارسینوماهایی هستند که از بافت پوششی نشئت می گیرند . ایجاد سرطان ریه به شدت با سیگار کشیدن مرتبط است تقریبا 80 درصد از سرطان های ریه به دلیل مصرف دخانیات است . کشیدن پیپ و سیگار نیز می تواند باعث سرطان ریه شود ، اما این خطر به اندازه سیگار کشیدن نیست . دود تنباکو حاوی بیش از 4000 ترکیب شیمیایی است که بسیاری از آنها سرطان زا هستند . سابقه خانوادگی و آلودگی هوا نیز تاثیر دارند .