روز جهانی سرطان تخمدان

روز جهانی سرطان تخمدان
روز جهانی سرطان تخمدان
روز جهانی سرطان تخمدان

هشت ماه می با نام روز جهانی سرطان تخمدان نام‌گذاری شده است. سرطان تخمدان یک بیماری مهم است که سالانه باعث مرگ 140 هزار نفر در سراسر جهان می‌شود. بااین‌حال، مانند بسیاری از اختلالات دیگر زنانه، به‌ویژه در برخی از مناطق درحال‌توسعه به‌خوبی شناخته‌نشده است. به همین دلیل، مؤسسه خیریه Target Ovarian Cancer، روز سرطان تخمدان را که یک ابتکار جهانی برای برجسته‌کردن وضعیت زنان مبتلا به این بیماری و ایجاد امید است را رهبری و هدایت می‌کند.

روز سرطان تخمدان، روزی برای ایجاد امید، به تشویق دولت‌ها و مؤسسات خصوصی برای اختصاص منابع بیشتر به این زمینه کمک می‌کند. با پول کافی و تحقیقات علمی، میزان بقا و نجات می‌تواند مانند سایر انواع سرطان‌ها بهبود یابد.