روز جهانی داوطلبان سلامت

روز جهانی داوطلبان سلامت
روز جهانی داوطلبان سلامت روز جهانی داوطلبان سلامت 

5 دسامبر به عنوان روز جهانی داوطلبان سلامت نامگذاری شده است. داوطلبان سلامت، افرادی هستند که بدون هیچ گونه مزد و حقوقی فقط به خاطر عشق و انسانیت، رضای الهی و حس مسوولیت پذیری در برابر جامعه مانند پل ارتباطی بین مسوولان بهداشتی و مردم عمل می کنند. روزجهانی داوطلب فرصتی جهت ترغیب و حمایت از خدمات داوطلبان نظام سلامت است. داوطلبان و سفیران سلامت از نهاد و جنس خود مردم‌اند که بدون هیچ چشم‌داشتی، ضمن برقراری ارتباط مناسب با مردم در قالب برنامه ملی خودمراقبتی، با ارتقای سواد سلامت جامعه در حوزه‌های مختلف سطح سلامت مردم را بهبود می‌بخشند.

فهرست