روز جهانی داروساز

روز جهانی داروساز | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی داروساز | بیمارستان سیدالشهداء یزد25 سپتامبر به عنوان روز جهانی داروساز نامگذاری شده است. هر چند در ایران 5 شهریور روز بزرگداشت زکریای روز ملی داروساز است.  هدف از نامگذاری روزی به نام داروسازان، جلب توجه عموم مردم نسبت به وظیفه سنگین داروسازان و نقش آنها در حوزه سلامت عمومی جامعه است. روز جهانی داروساز یادبودی برای افرادی است که در گذشته و چه حال در برهه های تاریخی مختلف برای اینکه همنوعان خود را از بند بیماری برهانند تلاش کرده اند.