روز جهانی خوانش‌پریشی یا دیسلِکسیا

روز جهانی خوانش‌پریشی یا دیسلِکسیا | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی خوانش‌پریشی یا دیسلِکسیا | بیمارستان سیدالشهداء یزد
هفته آگاهی از نارساخوانی ( 5 اکتبر – 11 اکتبر) یک رویداد سالانه با هدف درک بیشتر و افزایش آگاهی دانش آموزان در مورد نارساخوانی است. هر فرد مبتلا به نارساخوانی متفاوت است. برای برخی از افراد، ممکن است هنگام خواندن و نوشتن سرعت آنها را کاهش دهد. برای دیگران، نارساخوانی می تواند هنگام خواندن، جایی که کلمات و حروف مبهم به نظر می رسند، وقفه های بینایی جدی تری ایجاد کند. افراد مبتلا به نارساخوانی اغلب در زمینه های دیگر مانند تفکر خلاق و حل مسئله مهارت های خوبی دارند.

فهرست