روز جهانی بینایی

روز جهانی بینایی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی بینایی | بیمارستان سیدالشهداء یزدروز جهانی بینایی ، روز آگاهی سالانه ای است که در دومین پنجشنبه اکتبر برای تمرکز توجه جهانی بر اختلال بینایی، از جمله نابینایی برگزار می شود. امسال ، روز جهانی بینایی در 14 اکتبر با موضوع: چشم های خود را دوست بدارید برگزار می شود. تقریباً همه افراد روی کره زمین در طول عمر خود دچار مشکل سلامت چشم می شوند و بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان به خدمات مراقبت از چشم دسترسی ندارند. برای پرداختن به تصویر بزرگتر در سطح کشور و جهان، ما باید از سلامت چشم خود آگاه باشیم. چشمان ما همچنین می تواند در مورد سلامت عمومی ما خیلی چیزها به ما بگوید به همین علت حتما به سنجش بینایی مراجعه کنید.

فهرست