روز جهانی بیماری‌های زئونوز (مشترک انسان و حیوان)

روز جهانی بیماری‌های زئونوز (مشترک انسان و حیوان)
روز جهانی بیماری‌های زئونوز (مشترک انسان و حیوان)
روز جهانی بیماری‌های زئونوز (مشترک انسان و حیوان)

6 جولای، روزی برای جلب‌توجه به بیماری‌های عفونی است که می‌تواند بین انسان و حیوانات منتشر شود. در چنین روزی در سال 1885، لوئی پاستور اولین واکسن هاری را به قربانی گزش انسان، پسر جوانی که توسط یک سگ هار گاز گرفته بود، تزریق کرد. منظور از نام‌گذاری گروهی از بیماری‌های تحت عنوان بیماری مشترک انسان و دام یا همان زئونوزها ایجاد یک مسئولیت حرفه‌ای مشترک بین پزشکان و دامپزشکان است که با همکاری در زمینه تحقیقات و کنترل این بیماری‌ها می‌توانند گام‌های مؤثری در تأمین بهداشت عمومی جامعه انسانی بردارند. مهم‌ترین بیماری‌های مشترک میان انسان و دام که در کشور ما دیده می‌شود، می‌توان به تب مالت، سالک، هاری، سیاه زخم، کیست هیداتیک و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو اشاره کرد.