روز جهانی بهداشت محیط

روز جهانی بهداشت محیط | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بازدید از واحد بهداشت محیط به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط

امروز شنبه 5 مهرماه، 26 سپتامبر روز جهانی بهداشت محیط ، مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان جناب آقای دکتر ملانوری به همراه مدیریت بیمارستان برای تبریک روز جهانی بهداشت محیط در این واحد حضور یافتند و با تقدیم لوح سپاس از زحمات بی شائبه آقای مهندس نظمیه مسئول بهداشت محیط بیمارستان قدردانی به عمل آوردند .

این روز روز بزرگداشت انسان های گرانقدری است که بی وقفه خدمات موثر و ارزشمند ارائه می نمایند که حاصلش سلامتی می باشد .