روز جهانی افراد دارای معلولیت

روز جهانی افراد دارای معلولیت روز جهانی معلولین
روز جهانی معلولین روز جهانی افراد دارای معلولیتروز جهانی افراد دارای معلولیت

سوم دسامبر مصادف از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین اعلام شده است. بیش از پانصد میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران دارای نوعی معلولیت هستند که شامل ۱۵ درصد جمعیت کشور می‌شود و ۶۵ درصد از این افراد را مردان تشکیل می‌دهند. باید فرد دارای معلولیت بتواند یک زندگی مستقل همراه با شان و منزلت اجتماعی در درون جامعه و بستر خانواده داشته باشد و در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از جمعیت جوامع را این افراد تشکیل می‌دهند و بزرگترین اقلیت موجود در جهان هستند که توجه به آن‌ها و ایجاد شرایط مناسب یکی از ملاک‌های پیشرفت جوامع در سطح جهان تلقی می‌شود.